IMG_0186

Mgr. Jitka Kohoutková

Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ + speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vzhledem ke státním závěrečným zkouškám z logopedie a surdopedie se po vysoké škole ubrala do rezortu zdravotnictví. Atestační zkoušku v oboru Klinická logopedie složila v roce 2017.
Od roku 2013 pracuje také v ambulanci klinické logopedie při MŠ, ZŠ, SŠ Daneta s.r.o., Hradec Králové. Zde získala zkušenosti především v práci s pacienty s mentálním postižením, PAS, DMO, atd. Věnuje se tedy mimo dětí s narušeným vývojem řeči také pacientům s poruchou polykání a pacientům vyžadujícím myofunkční terapie. Je také členem Centra pro alternativní a augmentativní komunikaci Hradec Králové. Zde společně s týmem odborníků pomáhá volit vhodný komunikační systém pacientům, kteří nedokáží plnohodnotně komunikovat prostřednictvím běžné mluvy. V letech 2013 - 2018 Pracovala v Dětském denním rehabilitačním stacionáři v Hradci Králové, kde získala zkušenosti především v práci s nejmenšími pacienty s rizikovým vývojem. Zde se také seznámila s metodou neurovývojové stimulace. V současné době se také začala více zabývat terapií s pacienty z bilingvního prostředí v rámci online terapií.

Absolvované kurzy

2023

  • Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra

2022

  • Terapie orální pozice

  • 2020

  • Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra

2017

  • Certifikovaný kurz – Poruchy polykání – diagnostika léčba, FN HK, Hradec Králové
  • Afaziologie A – základy klinické afaziologie, AKL ČR, Brno

Afaziologie B – kognitivně neuropsychologický přístup, AKL ČR, Brno

Neodkladná první pomoc, Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno

Elektivní mutismus, IPVZ, Praha

Bazální stimulace, IPVZ, Praha

Hlas, AKL ČR, Praha

2016 

Základy zdravotnické legislativy, Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno

Specializační kurz v klinické logopedii – specializační výcvik IPVZ, Praha

Poruchy autistického spektra, IPVZ, Praha

Vyšetřovací testy v klinické logopedii, AKL ČR, Praha

Afázie I., Afázie II., AKL ČR Praha

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých, AKL ČR, Brno

Klinická neurologie pro klinické logopedy, AKL ČR, Brno

2015 

Specializační kurz v klinické logopedii – základní kmen, IPVZ, Praha

Vady a poruchy sluchu, Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno

Dyslalia, Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno

Palatolálie, AKL ČR, Praha

Vývojová dysfázie, AKL ČR, Praha

Koktavost, Breptavost I., Koktavost, Breptavost II., Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno

Neuro-vývojová stimulace Pohybem se učíme, INVTS s.r.o., Hradec Králové

2014 

Poruchy plynulosti řeči u dětí v MŠ, UHK

Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP, iSen, Poděbrady

2013 

Využití speciální HW a SW v oblasti AAK, U

Využití i-Padů k rozvoji komunikačních kompetencí dětí se spec. vzděl. Potřebami, UHK Možnosti komunikace s dětmi s mentálním postižením a PAS s využitím prostředků AAK, UHK   

Absolvované stáže

·    VFN a 1. LFUK, Foniatrická klinika Praha

·    Sanatorium Demosthenes s.r.o., Ústí nad Labem

·    Nemocnice u Sv. Anny V Brně

·    Naše logopedie s.r.o., Olomouc