Všechny naše služby

Zabýváme se problematikou všech narušených komunikačních schopností u pacientů v každém věku.

 V následujícím výčtu uvádíme ty nejčastější.

Terapie pacientů s poruchou výslovnosti

Terapie nejmladších pacientů
s rizikovým vývojem

Online konzultce, včetně konzultce
s bilingvními pacienty

Terapie poruch příjmu
potravy a polykání Terapie orální pozice

Neurovývojová stimulace

Terapie pro dospělé

Mimo výše zmíněné oblastí máme zkušenost s terapiemi u osob s poruchou autistického spektra, s DMO a s mentálním postižením. 

Můžeme poskytnout poradenství a zácvik v oblasti různých systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob, kde je nutné mluvenou řeč nahradit nebo doplnit různými prvky vedoucím ke zlepšení komunikace s okolím. 

 

  •  

Diagnózy, se kterými Vám můžeme pomoci:

Dyslalie (potíže s výslovností hlásek)

Opožděný vývoj řeči

Vývojová dysfázie

Oněmnění (mutismus)

Dysfagie

Koktavost, breptavost

Afázie 

Dysartrie

Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, …)

Poruchy a vady sluchu

Poruchy hlasu

Palatolalie, rinofonie

Symptomatické a kombinované vady (mentální postižení, DMO, PAS,…)