Od 1. 11. 2021 se stáváme smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven: VZP ČR (111),  VOZP (201), ČPZP (205), OZP (207), ZPMV ČR (211) a RBP (213). Klienti mají po předložení žádanky od praktického lékaře logopedickou péči proplacenou ze zdravotního pojištění. Ostatní si musí logopedickou péči hradit sami dle aktuálního ceníku. Služba On-line terapie a Terapie v domácím prostředí pacienta není hrazena ze zdravotního pojištění a ceny se řídí aktuálním ceníkem.

Platby můžete provádět hotově nebo platební kartou. K 1. 12. 2021 bude ukončena možnost platit kartou.

Vstupní (komplexní) logopedické vyšetření

 Vstupní vyšetření – zahrnuje úvodní rozhovor, zjištění aktuálního stavu, nastavení terapeutického plánu. Sepsání logopedické zprávy. (doba trvání cca 60 minut)


 

550 Kč

Individuální logopedická terapie - 30 minut

Individuální logopedická terapie – zhodnocení aktuálního stavu, práce s pacientem, instruktáž pro domácí nácvik, tisk materiálů. (doba trvání 30 minut)

 

300 Kč

Individuální logopedická terapie - 45 minut

Individuální logopedická terapie – zhodnocení aktuálního stavu, práce s pacientem, instruktáž pro domácí nácvik, tisk materiálů. (doba trvání 45 minut)

 

400 Kč

Individuální logopedická terapie - 60 minut

Individuální logopedická terapie – zhodnocení aktuálního stavu, práce s pacientem, instruktáž pro domácí nácvik, tisk materiálů. (doba trvání 60 minut), 

 

500 Kč

Individuální logopedické vyšetření či terapie on-line

Zahrnuje zhodnocení stavu, rozhovor s dospělým pacientem či zákonným zástupcem dítěte, individuální práci, instruktáž pro domácí nácvik, po videohovoru napsání shrnutí vyšetření/terapie do chatu, zaslání materiálů

 

600 Kč/ 60 minut (konečná cena se odvíjí od skutečné doby videohovoru)

Individuální logopedická terapie v domácím prostředí pacienta

Zahrnuje vše, jako běžná individuální terapie v ambulanci, pouze probíhá v domácím prostředí. Ve vzdálenosti 15 km od Chrasti je cestovné v ceně vyšetření. Nad 15 km se navíc započítává cestovné ve výši 6 Kč/km.

 

1100 Kč/60 min

Logopedická zpráva

Vypracování logopedické zprávy na vyžádání (Vypracování logopedické zprávy při vstupním vyšetření je zahrnuto v ceně)

 

200 Kč

Vyšetření pro přijímací řízení na VŠ

Zahrnuje logopedické vyšetření a napsání posudku.

 

200 Kč

Ceník je platný od 17. 11. 2021